Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-336: Παρατηρησιακή Κοσμολογία

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

  • A. Liddle, "An Introduction to Modern Cosmology”, John Wiley & Sons (2003).
  • "An Introduction to Galaxies and Cosmology”, edited by M. H. Jones & R. J. A. lambourne, Cambridge University Press (2004).
  • M. Rowan-Robinson, "Cosmology”, Claredon Press (1996).
  • B. Carroll & D. Ostlie, "An Introduction to Modern Astrophysics" Pearson (2007).