Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-336: Παρατηρησιακή Κοσμολογία

Ασκήσεις

Στην σελίδα αυτή δίνονται, σε μορφή αρχείων PDF, ομάδες ασκήσεων.

Ομάδα Ασκήσεων 1

Ομάδα Ασκήσεων 2

Ομάδα Ασκήσεων 3

Ομάδα Ασκήσεων 4

Ομάδα Ασκήσεων 5