Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-336: Παρατηρησιακή Κοσμολογία

Περιεχόμενο του μαθήματος

  • Στοιχεία για το Σύµπαν: µάζα και ακτινοβολία στο Σύµπαν. Κοσµολογική αρχή, διαστολή του Σύµπαντος. Η παράµετρος του Hubble.
  • Νευτώνια κοσμολογία, σχετικιστικό Σύµπαν (μετρική Robertson-Walker), διαστολή και μετατόπιση στο ερυθρό (z).
  • Εξίσωση του Friedmann, κοσμολογική σταθερά, παράµετρος πυκνότητας και επιβράδυνσης. Λύσεις εξίσωσης του Friedmann.
  • Μικροκυµατική ακτινοβολία υποβάθρου και προέλευσης της. Πυρηνοσύνθεση: η δηµιουργία των ελαφρών στοιχείων.
  • Μέτρηση αποστάσεων στο Σύμπαν. Ορίζοντας σωματιδίων και απόσταση ορίζοντα. Απόσταση λαμπρότητας, απόσταση γωνιακής διαμέτρου.
  • Προσδιορισµός του q_0 στην πράξη, µέσω πειραµατικών µετρήσεων, και συνέπειες της µέτρησης αυτής. Σκοτεινή ενέργεια.
  • Το Σύμπαν σήμερα: οι τιμές των Ω_0, Ω_Λ και Ω_Μ. Προβλήµατα κοσμολογίας που ζητάνε λύση - πληθωρισμός.
  • Ανισοτροπίες στην Κοσµική ακτινοβολία υποβάθρου. Το φάσμα ισχύος των ανισοτροπιών, ακουστικά κύματα πυκνώτητας και οι ανισοτροπίες στη θερμοκρασία.
  • Η δημιουργία των πρώτων δομών στο Σύμπαν.